بزرگ کننده سینه

بزرگ کننده سینه

[caption id="attachment_909" align="aligncenter" width="300"]بزرگ کننده سینه بزرگ کننده سینه[/caption]

 بزرگ کننده سینه را می توان دستگاهی بدون ضرر مورفی کرد.

اندازه سینه با ترکیبی از ژنتیک، شیوه زندگی و وزن بدن تعیین می شود.

اگر شما علاقه مند به افزایش حجم سینه خود بدون جراحی هستید، گزینه های شما محدود است.

مراقب عوارض مکملها، گیاهان، کرم ها و ماساژ هایی باشید که به عنوان داروهای طبیعی تبلیغ می شوند.

شواهدی وجود ندارد که اینها در بزرگ کننده سینه موثر باشند.

تمریناتی که بر روی ماهیچه های گردن و شانه تمرکز می کنند، می توانند به ایجاد و تقویت عضلات قفسه سینه در پشت بافت سینه کمک کنند.

شما می توانید این هفت تمرین را در خانه با وزنه یا یک بطری آب پر از شن و ماسه انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که شما از تکنیک مناسب برای بدست آوردن بهترین نتیجه استفاده می کنید.

با تشکر تیم مگنیفایر.